TJ0532 OrgReg

Organisasjonsregister

Masterdata om organisasjonen til UiB (organisasjonsenheter, stedkoder, mm..)

Tjenesteeier
ADM-HR
Vidar Lidtun
Brukerstøtte
HR- Fellestjenester
Funksjonell forvalter
IT- Administrative systemer og dataflyt
Teknisk forvalter
IT- Administrative systemer og dataflyt
Gisle Aas
Leverandør
NTNU, IT-avdelingen
Produktstyre
Administrasjon og formidling
Tjenestetype
Understøttende tjeneste
Kritikalitet
C-Normal
Livssyklus
2 - Produksjon
as of 2024-07-01 09:34Z, modified 2024-06-26